SEINGEVERS-INFO:

 • We starten met een dankwoord aan alle seingevers, want wij (het Wezecomité) beseffen zeer goed dat er zonder plichtsbewuste seingevers geen koers kan plaats vinden.

We vertrouwen op jullie voor het handgaven van :

 1. Een goed verloop van de wedstrijd.
 2. De veiligheid van de wielrenners tijdens de koers.
 3. De veiligheid van de toeschouwers tijdens de koers.

Dit allemaal volgens de bevoegdheden die jullie volgens de wet toegekend werden. Daarom onze oprechte dank voor jullie medewerking!

 • Periode:
 • Zaterdag 13 augustus

 

   • De koers plaats vindt plaats op een gesloten parcours vanaf 16u30 tot en met 19u30.
   • Tussen deze 2 tijdstippen mag dus NIEMAND doorgelaten worden, mits uitzonderingen hieronder omschreven.
   • Speciale aandacht wordt verwacht tijdens de koers. Deze vindt plaats tussen het voorbij komen van de eerste auto (RODE vlag)  en de laatste auto (GROENE vlag).
   • Daarnaast is de signaalgever een gewone weggebruiker, dus niet bevoegd of gemachtigd bij doortocht van bv. Een publiciteitskaravaan.

 

 • Elke koers bestaat uit 10 rondes: men moet gedurende alle rondes op zijn plaats blijven.
 • Verantwoordelijkheid:

 

   • Een kruispunt of ander gevaarlijkpunt op het parcours dat u aangewezen werd door het Weze-comité.
   • Wees goed bewust van de richting van de koers: zie koersplan op keerzijde.

 

 • Doel seingevers:

 

   • Ze zijn een aanspreekpunt voor andere weggebruikers
   • Ze gegeven raad aan autobestuurders
   • Ze geven signaal dat de koers op komst is.
   • Ze vertegenwoordigen de koersorganisatie.
   • Vriendelijk zijn naar passanten/toeschouwers/deelnemers/….

 

 • Getuigenfunctie van een signaalgever:

Indien de seingevers-bevelen niet opgevolgd worden of er inbreuken plaats vinden, noteer:

   • Uur, plaat, nummerplaat, automerk, autokleur
   • Feitenbeschrijving
   • Bestuurdersomschrijving/omschrijving inbreukpleger
   • Neem contact op met politie.

 

 • Verplichtingen van een seingever:

 

  • Tussen de 18 en 78 jaar.
  • Het dragen van een armband om de linkerarm met horizontaal de nationale kleuren en met op de gele strook in zwarte letters “SEINGEVER”
  • Het bijhebben van een verkeersbordje C3